Marriott Careers

Manager of Purchasing

Warsaw, Poland
Finance and Accounting


 

Check out pictures from associates at this location, and some videos too!

Posting Date Nov 25, 2019
Job Number 19166417
Job Category Finance and Accounting
Location Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, Warsaw, Poland, Poland VIEW ON MAP
Brand Marriott Hotels Resorts /JW Marriott
Schedule Full-time
Relocation? No
Position Type Management

Start Your Journey With UsMarriott Hotels, Marriott International’s flagship brand with more than 500 global locations, is advancing the art of hosting so that our guests can travel brilliantly. As a host with Marriott Hotels, you will help keep this promise by delivering premium choices, sophisticated style, and well-crafted details. With your skills and imagination, together we will innovate and reinvent the future of travel.

Education

 • Bachelor degree required
 
Previous experience
 
 • 5 years on similar position required
 • Hospitality experience is advantage
 
Skills
 • Fluent Polish and English
 • Strong leadership
 • Decision maker
 • Stress resistant
 • excellent listening, verbal and written communication skills
 • commercial awareness
 • strong analytical ability to adapt to different client needs and to develop and maintain successful working relationships
 • numeracy skills in order to analyze facts and figures
 • the ability to lead and motivate a team
 • a flair for negotiation and networking
 • tact and diplomacy
 • the ability to make important decisions and cope with the pressure of demanding targets and tight deadlines
 • strong project management skills
 • time management skills and the ability to deliver to deadlines
 
Responsibilities
 
 • conduct research to ascertain the best products and suppliers in terms of best value, delivery schedules and quality
 • liaise between suppliers, manufacturers, relevant internal departments and customers
 • build and maintain good relationships with new and existing suppliers
 • negotiate and agree contracts, monitoring the quality of service provided
 • keep contract files and use them as reference for the future
 • develop strategies to make sure that cost savings and supplier performance targets are met - or exceeded
 • keep a constant check on current price levels
 • produce reports and statistics on spending and saving
 • evaluate bids and make recommendations, based on commercial and technical factors
 • ensure suppliers are aware of business objectives
 • train and supervise the work of other members of staff.
 
We offer:
 
 • Stability of employment (labour contract)
 • Employee benefits package (MultiSport, LuxMed)
  Associate discounts in every hotel worldwide

 • Recognition program
 • Training and professional development opportunities
   


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 65/793, 00-697 Warszawa, adres e-mail: warsaw.ays@marriott.com;

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:

   
 3. przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie zatrudnienia, jak również dla celów przyszłych rekrutacji, o ile na powyższe została wyrażona Pani/Pana zgoda w zgłoszeniu rekrutacyjnym (aplikacji o pracę).  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 § 1 Kodeksu Pracy

 4. ustalenia, podjęcia obrony przed roszczeniami zgłoszonymi przez Panią/Pana lub dochodzenia roszczeń przez Administratora, o ile roszczenia pozostają w związku z procesem rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych dla powyższych celów jest prawnie uzasadniony interes Administratora do obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń przed właściwymi organami (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

 5. Podanie danych w zakresie przewidzianym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Podanie i dalsze przetwarzanie pozostałych danych dobrowolnie przekazanych przez Panią/Pana, a wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu Pracy (w tym Pani/Pana wizerunku), odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody wyrażonej w zgłoszeniu rekrutacyjnym (aplikacji o pracę).

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, lecz w każdym wypadku z zachowaniem zabezpieczeń i gwarancji praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO. Odbiorcą Pani/Pana danych może być grupa Marriott International, operator sieci hoteli, a także podmioty świadczące usługi wsparcia IT, zarządzania procesami i systemami rekrutacyjnymi, doradcy, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do nich na podstawie i w granicach przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko objęte ofertą zatrudnienia, jednakże nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty otrzymania Pani/Pana zgłoszenia rekrutacyjnego (aplikacji o pracę). W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 b, Pani/Pana dane mogą być przechowywane  przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji, której  dotyczyło Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne (aplikacja  o pracę).

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (względem danych dobrowolnie przekazanych przez Panią/Pana na podstawie zgody);

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany.
 

Zgodnie z powyższym oświadczeniem uprzejmie prosimy o zawarcie w swojej aplikacji oświadczenia o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż przewidziane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy do przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w tym na innych stanowiskach prosimy o zawarcie poniższej Klauzuli w aplikacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w tym na inne stanowiska.”

 
Marriott International is an equal opportunity employer committed to hiring a diverse workforce and sustaining an inclusive culture. Marriott International does not discriminate on the basis of disability, veteran status or any other basis protected under federal, state or local laws.


cookie preferences