Marriott Careers

Director of Bars & Restaurants

Warsaw, Poland
Food and Beverage & Culinary


 

Check out pictures from associates at this location, and some videos too!

Posting Date Oct 28, 2019
Job Number 19151505
Job Category Food and Beverage & Culinary
Location Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, Warsaw, Poland, Poland VIEW ON MAP
Brand Marriott Hotels Resorts /JW Marriott
Schedule Full-time
Relocation? No
Position Type Management

Start Your Journey With Us

JOB SUMMARY

Position oversees the development and implementation of Bars & Restaurants strategies and ensures implementation of the brand service strategy and initiatives. The position ensures the food and beverage/ culinary operation meets the brand’s target customer needs, ensures associate satisfaction, and focuses on growing revenues and maximizing the financial performance of the Bars & Restaurants.

CORE WORK ACTIVITIES

Sets expectations and holds his Team accountable for demonstrating desired service behaviors

Reviews financial reports and statements to determine how outlets are performing against budget

Works with F&B leadership Team to determine areas of concern and develops strategies to improve the department’s financial performance

Stays aware of market trends

Encourages and builds mutual trust, respect and cooperation among Associates

CANDIDATE PROFILE

Experience within F&B operations leading multi outlets minimum 5 years
Outgoing personality
Strong leadership skills – goal setting, work execution, focus on results
Dependability, flexibility, adaptability and creativity
Great organizational skills – capacity to prioritize and organize work across multiple activities
Fluent English and Polish languages
Excellent Microsoft Office skills (Excel, Word, Outlook, PowerPoint).

WE OFFER

Opportunity to develop in the biggest 5* hotel chain- Marriott International

Stability of employment- labour contract

Employee benefits package: Health Care, Life Assurance
Associate discounts in every hotel worldwide

Recognition Program

Training and professional development opportunities


Marriott Hotels, Marriott International’s flagship brand with more than 500 global locations, is advancing the art of hosting so that our guests can travel brilliantly. As a host with Marriott Hotels, you will help keep this promise by delivering premium choices, sophisticated style, and well-crafted details. With your skills and imagination, together we will innovate and reinvent the future of travel. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 65/793, 00-697 Warszawa, adres e-mail: warsaw.ays@marriott.com;

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:

   
 3. przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie zatrudnienia, jak również dla celów przyszłych rekrutacji, o ile na powyższe została wyrażona Pani/Pana zgoda w zgłoszeniu rekrutacyjnym (aplikacji o pracę).  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 § 1 Kodeksu Pracy

 4. ustalenia, podjęcia obrony przed roszczeniami zgłoszonymi przez Panią/Pana lub dochodzenia roszczeń przez Administratora, o ile roszczenia pozostają w związku z procesem rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych dla powyższych celów jest prawnie uzasadniony interes Administratora do obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń przed właściwymi organami (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

 5. Podanie danych w zakresie przewidzianym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Podanie i dalsze przetwarzanie pozostałych danych dobrowolnie przekazanych przez Panią/Pana, a wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu Pracy (w tym Pani/Pana wizerunku), odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody wyrażonej w zgłoszeniu rekrutacyjnym (aplikacji o pracę).

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, lecz w każdym wypadku z zachowaniem zabezpieczeń i gwarancji praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO. Odbiorcą Pani/Pana danych może być grupa Marriott International, operator sieci hoteli, a także podmioty świadczące usługi wsparcia IT, zarządzania procesami i systemami rekrutacyjnymi, doradcy, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do nich na podstawie i w granicach przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko objęte ofertą zatrudnienia, jednakże nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty otrzymania Pani/Pana zgłoszenia rekrutacyjnego (aplikacji o pracę). W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 b, Pani/Pana dane mogą być przechowywane  przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji, której  dotyczyło Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne (aplikacja  o pracę).

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (względem danych dobrowolnie przekazanych przez Panią/Pana na podstawie zgody);

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany.
 

Zgodnie z powyższym oświadczeniem uprzejmie prosimy o zawarcie w swojej aplikacji oświadczenia o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż przewidziane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy do przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w tym na innych stanowiskach prosimy o zawarcie poniższej Klauzuli w aplikacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w tym na inne stanowiska.”

 
Marriott International is an equal opportunity employer committed to hiring a diverse workforce and sustaining an inclusive culture. Marriott International does not discriminate on the basis of disability, veteran status or any other basis protected under federal, state or local laws.


cookie preferences